place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

16 Август 2016 г.

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - www.eufunds.bg

ПРОЕКТ
”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

На 15 август 2016 г.Фабрика за макаронени изделия "ВАС" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект:”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД”, по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.


Разбери повече ... 16 Август 2016 г.17 Юни 2014 г.

ПРОЕКТ
BG161PO003-2.1.13-0214-С0001, „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване"

Фабриката за макаронени изделия „ВАС" ЕООД успешно завършва проект : BG161PO003-2.1.13-0214-С0001, „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване", финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".


Разбери повече ... 17 Юни 2014 г.27 Май 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
По проект: BG161PO003-2.1.13-0214-С0001, „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване"

Днес, 27 май 2014 г.. в сградата на „ВАС" ЕООД, находяща се в гр. Габрово, бул. „Ген. Дерожински", № 92 се проведе презентация, във връзка с отчитане на дейностите и приключване на Проект „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".


Разбери повече ... 27 Май 2014 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663