place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

09 декември 2016 г.

Проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

Дейност: Доставка на Машина за дозиране и пакетиране на макаронени изделия


Разбери повече ... 09 декември 2016 г.14 октомври 2016 г.

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - www.eufunds.bg

Процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет:  
„Доставка на Машина за дозиране и пакетиране на макаронени изделия” 

по Проект: ”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1043-C01


Разбери повече ... 14 октомври 2016 г.16 Август 2016 г.

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - www.eufunds.bg

ПРОЕКТ
”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

На 15 август 2016 г.Фабрика за макаронени изделия "ВАС" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект:”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД”, по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.


Разбери повече ... 16 Август 2016 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663