place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

30 юни 2017 г.

Проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01 „Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

Успешно приключване на дейност: „Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация”


Разбери повече ... 30 юни 2017 г.20 февруари 2017 г.

Проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

Дейност:”Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация”


Разбери повече ... 20 февруари 2017 г.20 януари 2017 г.

Проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

Дейност: ”Изработка и доставка на материали за изпълнение на мерки за информираност и публичност”


Разбери повече ... 20 януари 2017 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663