place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № BG16RFOP002

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.040-0166-C01 ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПИК 2014-2020

На 10.12.2020 г. "ВАС"ЕООД сключи Договор № BG16RFOP002-2.040-0166-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура Подобряване на производствения капацитет в МСП, с код BG16RFOP002-2.040, Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет във "ВАС" ЕООД”.


Разбери повече ... ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № BG16RFOP00206.11.2020 г.

Съобщение за изпълнение на проект по Национална Програма по заетост на хора с увреждания

На 06.11.2020 г. „ВАС“ЕООД, гр. Габрово в качеството си на бенефициент, подписа с Агенция за хора с увреждания договор за безвъзмездна финансова помощ 13-НПЗХУ/2 за проект "Осигуряване на устойчива заетост на хора с увреждания в трудоспособна възраст във „ВАС“ ЕООД, гр. Габрово" по Национална Програма по заетост на хора с увреждания.Продължителността на проекта е 37 месеца, като периода на неговото изпълнение е от 06.11.2020 г. - 06.03.2021 г.


Разбери повече ... 06.11.2020 г.15 ноември 2017 г.

Проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

"ВАС" ЕООД успешно изпълни проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД”


Разбери повече ... 15 ноември 2017 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663