place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

28 Септември 2012 г.

ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004
„Усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Днес, 28 септември 2012 г. Управителят на „ВАС“ ЕООД Светлана Анчева подписа с „Aнжела” ООД договор за услуга с предмет: „Осигуряване на информация и публичност". Услугите ще бъдат изпълнени в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-04-02005 от 25 юли 2012 г., Проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност във „ВАС” ЕООД”. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Разбери повече ... 28 Септември 2012 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663