На 06.11.2020 г. „ВАС“ЕООД, гр. Габрово в качеството си на бенефициент, подписа с Агенция за хора с увреждания договор за безвъзмездна финансова помощ 13-НПЗХУ/2  за проект "Осигуряване на устойчива заетост на хора с увреждания в трудоспособна възраст във „ВАС“ ЕООД, гр. Габрово" по Национална Програма по заетост на хора с увреждания. Продължителността на проекта е 37 месеца, като периода на неговото изпълнение е от 06.11.2020 г. -06.03.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.040-0166-C01 ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПИК 2014-2020

На 10.12.2020 г. "ВАС"ЕООД сключи Договор № BG16RFOP002-2.040-0166-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура Подобряване на производствения капацитет в МСП, с код BG16RFOP002-2.040, Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет във "ВАС" ЕООД”.

Съобщение за изпълнение на проект по Национална Програма по заетост на хора с увреждания

На 06.11.2020 г. „ВАС“ЕООД, гр. Габрово в качеството си на бенефициент, подписа с Агенция за хора с увреждания договор за безвъзмездна финансова помощ 13-НПЗХУ/2  за проект "Осигуряване на устойчива заетост на хора с увреждания в трудоспособна възраст във „ВАС“ ЕООД, гр. Габрово" по Национална Програма по заетост на хора с увреждания.Продължителността на проекта е 37 месеца, като периода на неговото изпълнение е от 06.11.2020 г. -06.03.2021 г.

FaLang translation system by Faboba